.


کارخانه پکوک سازه صنعت صدرا

اطلاعات بیشتر


گالری تصاویر


ساخت سوله

ساخت سوله

جزئیات بیشتر
پروژه مسکونی 100 تنی سعادت آباد تهران. کارفرما جناب آقای محمدی

پروژه مسکونی 100 تنی سعادت آباد تهران. کارفرما جناب آقای محمدی

جزئیات بیشتر
پروژه 400 تنی فاز 4 اندیشه کرج - کارفرما شرکت ابنیه فعال زرد کوه

پروژه 400 تنی فاز 4 اندیشه کرج - کارفرما شرکت ابنیه فعال زرد کوه

جزئیات بیشتر
کارخانه پکوک سازه صنعت صدرا

کارخانه پکوک سازه صنعت صدرا

جزئیات بیشتر
پروژه 32 طبقه سپاه شرکت رزمنده شهید خرازی

پروژه 32 طبقه سپاه شرکت رزمنده شهید خرازی

جزئیات بیشتر
پروژه 29 طبقه سپاه حضرت رسول شهید خرازی

پروژه 29 طبقه سپاه حضرت رسول شهید خرازی

جزئیات بیشتر

پکوک سازه صنعت صدرا


ساخت اسکت فلزی و سوله

ساخت اسکت فلزی و سوله

نصب اسکلت فلزی و سوله

نصب اسکلت فلزی و سوله

دفتر فنی و کنترل پروژه