گالری تصاویر


ساخت سوله

ساخت سوله

جزئیات بیشتر
پروژه مسکونی 100 تنی سعادت آباد تهران. کارفرما جناب آقای محمدی

پروژه مسکونی 100 تنی سعادت آباد تهران. کارفرما جناب آقای محمدی

جزئیات بیشتر
پروژه 400 تنی فاز 4 اندیشه کرج - کارفرما شرکت ابنیه فعال زرد کوه

پروژه 400 تنی فاز 4 اندیشه کرج - کارفرما شرکت ابنیه فعال زرد کوه

جزئیات بیشتر
پروژه 260 تنی سایت پرند

پروژه 260 تنی سایت پرند

جزئیات بیشتر
پروژه 32 طبقه سپاه شرکت رزمنده شهید خرازی

پروژه 32 طبقه سپاه شرکت رزمنده شهید خرازی

جزئیات بیشتر
پروژه 29 طبقه سپاه حضرت رسول شهید خرازی

پروژه 29 طبقه سپاه حضرت رسول شهید خرازی

جزئیات بیشتر

پکوک سازه صنعت صدرا


ساخت اسکت فلزی و سوله

ساخت اسکت فلزی و سوله

نصب اسکلت فلزی و سوله

نصب اسکلت فلزی و سوله

دفتر فنی و کنترل پروژه