توضیحات

پروژه مسکونی 100 تنی سعادت آباد تهران. کارفرما جناب آقای محمدی . مدت زمان ساخت و نصب 45 روز